Fotometrie

 

De fotometrische kalibratie van de AGL is uitermate belangrijk: de AGL-systemen spelen een belangrijke rol bij de beveiliging van vliegreizen en moeten beantwoorden aan de normen van de ICAO en de richtlijnen van de FAA:

bijlage 14-edit.2004 en FAA-richtlijn AC150/5345-46C schrijven hiervoor precieze en periodieke methodes voor. JDC AIRPORTS heeft het mobiele meetsysteem NAKSYS (‘Caliber’) aangeschaft. Hiermee kunnen wij ter plaatse de fotometrische prestaties meten van elke lantaarn die op de taxiwegen en start- en landingsbanen geïnstalleerd is. Zo kunnen wij in uiteenlopende omstandigheden een perfecte visibiliteit garanderen overeenkomstig categorie I, II en/of III.

Voor een luchthavenautoriteit is het essentieel de regels van de ICAO en FAA na te leven. Bij ongevallen moet men aan de hand van testrapporten kunnen aantonen dat de AGL conform deze richtlijnen is. Bovendien vormen diezelfde rapporten een onmisbaar instrument voor de organisatie van de onderhoudsdienst om de vervanging van defecte lampen te kunnen inplannen (lantaarns waarvan de lichtopbrengst minder dan 50% van de lichtemissie bedraagt, moeten verplicht vervangen worden). Op die manier kan vermeden worden dat de baan gedegradeerd wordt (degradatie komt voor wanneer een of meerdere lantaarns niet aan de normen beantwoorden).

JDC AIRPORTS heeft voor zijn klanten een team samengesteld dat instaat voor de fotometrische kalibratie. Dit gebeurt in het kader van een afzonderlijk contract of een uitgebreid onderhoudscontract.

De CALIBER-apparatuur is gemonteerd op een voertuig van JDC. De luchthavenautoriteit dient hiervoor geen specifieke voorbereidingen te treffen. Als het systeem gekalibreerd is, kunnen er in verschillende fases tests worden uitgevoerd.  Het systeem staat garant voor perfecte resultaten. De operator kan de resultaten op geen enkele manier aanpassen, wat betekent dat de ze 100% betrouwbaar zijn.