Uw specialist in vliegveldverlichting

De nv JDC Airports werd in 2009 opgericht door drie professionals met meer dan 15 jaar ervaring op het terrein. Het bedrijf is gespecialiseerd in de integratie van ‘Aeronautical Ground Lights’-systemen overeenkomstig de aanbevelingen van de ICAO en Annex 14 met betrekking tot luchthavens, helihavens en ULM-terreinen.

© Video Luchthaven Parijs | Vliegveldverlichting geïnstalleerd door JDC Airports

Wat is vliegveldverlichting precies?

Onder vliegveldverlichting (in het Engels: Aeronautical/Airfield Ground Lighting (AGL)) verstaan we het geheel van lichtbakens die op de grond geïnstalleerd zijn en andere accessoires die bedoeld zijn als visuele hulpmiddelen voor piloten en andere gebruikers van de luchthaveninfrastructuur.

De AGL bestaat meer bepaald uit een aantal luchtvaartlantaarns die volgens precieze richtlijnen op de grond geplaatst zijn.

Vliegveldverlichting kan een oplossing bieden voor de verschillende uitdagingen van een luchthaven :

play_video

Veiligheid

De AGL zorgt voor een betere visibiliteit voor de piloot en het grondpersoneel, waardoor het landen en opstijgen vlotter verloopt. Dit leidt tot meer veiligheid, zeker bij slechte weersomstandigheden.

Wat dat betreft bestaan er normen voor het aanvliegen van de banen (CAT I, II en III). Deze bieden een classificatie van de verlichting die nodig en afdoende is voor het landen.

CAT I (standaard) maakt het mogelijk om te dalen tot een beslissingshoogte van 200 voet, met een minimale horizontale zichtbaarheid van >= 800 m.

CAT II maakt het mogelijk om te dalen tot een beslissingshoogte van 100 voet, met een minimale horizontale zichtbaarheid van 400 m.

Wanneer de zichtbaarheid nog slechter is, is landen alleen onder strikte voorwaarden voor de grondinfrastructuur en de uitrusting aan boord van het vliegtuig toegestaan. In dat geval wordt van CAT III gesproken.

Veel vliegvelden beschikken minstens over één baan van CAT III, wat betekent dat de verlichting ervan aan erg strikte voorwaarden moet beantwoorden.

Luchtverkeer

De luchthavensector maakt een exponentiële groei door, met elke 15 jaar een verdubbeling van het verkeer. Het is dus van cruciaal belang om alle nodige middelen te voorzien die een vlotter verkeer en dus ook een efficiënter beheer mogelijk maken.

Er bestaan verschillende geautomatiseerde vliegveldverlichtingssystemen die het mogelijk maken de wachttijden tussen het landen en/of opstijgen zo kort mogelijk te houden, met als resultaat een grotere luchthavencapaciteit. Deze systemen zorgen ook voor een eenvoudigere communicatie tussen de piloten en luchtverkeersleiders, wat leidt tot meer vlotheid en veiligheid.

De ecologische voetafdruk

Last but not least is de ecologische voetafdruk een belangrijke kwestie die overal in de luchtvaartsector heel wat interesse wekt en vragen oproept. Een performante en intelligente vliegveldverlichting maakt het mogelijk om de stilstandtijd te beperken en het verkeer vlotter te doen verlopen, waardoor de CO2-uitstoot vermindert.

Onze belangrijkste werven

Wilt u graag bij ons aan de slag ?