Onze waarden

Bij JDC AIRPORTS rusten de uitgedragen waarden op vier belangrijke pijlers. Elk van deze pijlers is verweven met de andere, en samen vormen ze een sterke en homogene identiteit: die van JDC AIRPORTS.

 

1) Respect

Wij zijn professionals en vinden respect in al zijn vormen dan ook erg belangrijk.

Wij zorgen er ook voor dat deze waarde weerspiegelt wordt in ons werk, en daarom hameren wij in het bijzonder op de volgende punten:

  • respecteren van de werkvoorschriften om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen;
  • respecteren van de werkroosters en overeengekomen termijnen, beide essentiële elementen van een contractuele verbintenis;
  • respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften, beide belangrijke waarden voor elke verantwoorde onderneming die ethische en ecologische uitdagingen ernstig neemt.

2) Teamspirit

De medewerkers vormen de kern van de reputatie van JDC AIRPORTS, dus maken wij er een erezaak van om de teamspirit te bevorderen, en dit zowel wat betreft de te behalen gemeenschappelijke doelstellingen als de inzet en ondersteuning die wij van elk van onze medewerkers verwachten.

Via deze waarde wil JDC AIRPORTS ook de familiale sfeer die binnen onze onderneming heerst op de voorgrond stellen.

3) Flexibiliteit

Het specifieke karakter en de diversiteit van onze functies gekoppeld aan de ambities van JDC AIRPORTS begunstigen de flexibiliteit van elk van onze medewerkers.

Deze flexibiliteit leidt vaak tot een behoefte om steeds meer verantwoordelijkheden op ons te nemen en ons nieuwe taken en functies eigen te maken. Deze flexibiliteit maakt het met andere woorden voor onze medewerkers mogelijk om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren.

Dit is voor onze klanten ook bepalend voor de prestaties die wij kunnen leveren. Zij kunnen blijven op onze flexibiliteit rekenen en er zeker van zijn dat wij alle soorten werven onder de meest uiteenlopende omstandigheden tot een goed einde zullen brengen.

4) Communicatie

Uitwisseling en communicatie vormen de vierde pijler waarop onze waarden rusten. Voor een bedrijf dat voortdurend blijft evolueren, is het belangrijk zich te kunnen aanpassen en een performante communicatie op peil te houden. Communicatie is bij JDC AIRPORTS een essentieel element, en dit zowel extern als intern. De vlakke hiërarchie die wij niettegenstaande aanzienlijke groei blijven aanhouden, is hiervan een perfect voorbeeld.

Onze communicatie kan in drie woorden worden samengevat: EENVOUD – DOELTREFFENDHEID – TRANSPARANTIE.