Juridische informatie

Inleiding

JDC AIRPORTS NV heeft deze site gemaakt om bezoekers meer informatie te kunnen bieden. De toegang tot en het gebruik van de website van JDC AIRPORTS impliceert de integrale en onbeperkte aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen bij elk bezoek door de gebruikers te allen tijde geraadpleegd worden.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud ervan zonder voorafgaande kennisgeving eender wanneer en voor om het even welke reden in te trekken, aan te passen of te vervolledigen.

 

Editie

JDC AIRPORTS NV

Rue Marie Joyle 32, B-7021 BERGEN (Havré)

 

Directeur Publicatie

Dienst Communicatie – JDC AIRPORTS
Tel.: + 32 (0)69 77 92 30
communication@jdc-airports.com

 

Ontwerp en uitvoering

Etna Studio

 

 Intellectueel-eigendomsrechten

De inhoud van deze pagina’s is beschermd door auteursrechten. Het is toegestaan om delen ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden, kopiëren en af te drukken, op voorwaarde dat hier geen winstoogmerk mee gepaard gaat.
Reproductie in welke vorm dan ook van alle of een deel van de inhoud is uitsluitend toegestaan indien dit voor persoonlijk gebruik bestemd is.

Aansprakelijkheid

JDC AIRPORTS werkt deze site regelmatig bij met gedetailleerde informatie. JDC AIRPORTS garandeert echter niet dat de verstrekte informatie volledig is, noch dat deze site de meest actuele informatie aangaande het bedrijf vermeldt.

JDC AIRPORTS is niet aansprakelijk in geval van schade of nadelen die voortvloeien uit toegang tot de site of een eventuele onmogelijkheid die te bereiken.
De documenten en informatie die beschikbaar zijn op deze site worden uitsluitend als dienst verstrekt. Ze brengen geen officiële legitimiteit met zich mee en mogen niet vergeleken worden met de officiële documenten die door JDC AIRPORTS krachtens de bedrijfswetgeving worden gepubliceerd.

Deze site kan links naar andere sites bevatten of andere sites vermelden. JDC AIRPORTS biedt geen enkele garantie aangaande de informatie die op deze sites wordt aangeboden. JDC AIRPORTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of nadelen die het gevolg zijn van de inhoud, de precieze aard of volledigheid van deze sites, dan wel of deze up-to-date zijn. De links naar andere sites worden uitsluitend ter informatie verstrekt aan de bezoekers van onze site.

Communicatie

Alle informatie die naar deze site wordt verstuurd of anderzijds via e-mail aan JDC AIRPORTS wordt bezorgd, is niet vertrouwelijk van aard. Bijgevolg mag deze vrij worden gereproduceerd, gepubliceerd of op eender welke andere manier en voor om het even welk doel worden gebruikt door JDC AIRPORTS.
De persoon die een bericht naar de onderhavige site of JDC AIRPORTS verstuurt, is verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de informatie die erin vervat zit, in het bijzonder voor de nauwkeurigheid ervan.