Wat is vliegveldverlichting precies?

Onder vliegveldverlichting (in het Engels: Aeronautical/Airfield Ground Lighting (AGL)) verstaan we het geheel van lichtbakens die op de grond geïnstalleerd zijn en andere accessoires die bedoeld zijn als visuele hulpmiddelen voor piloten en andere gebruikers van de luchthaveninfrastructuur.

De AGL bestaat meer bepaald uit een aantal luchtvaartlantaarns die volgens precieze richtlijnen op de grond geplaatst zijn.

Vliegveldverlichting kan een oplossing bieden voor de verschillende uitdagingen van een luchthaven :