Onderzoeksbureau

Ons onderzoeksbureau combineert een globale visie met het benutten van de projectervaring waar we als bedrijf over beschikken. Ons team bestaat uit ervaren projectingenieurs en ontwerpers die in staat zijn zelfs de meest complexe projecten aan te pakken. Ook externe bedrijven doen een beroep op ons onderzoeksbureau en vertrouwen ons hun projecten toe.

Onder leiding van een verantwoordelijke voeren we uitvoerings- en controlestudies uit rond vliegveldverlichting, publieke verlichting (wegen, parkeerterreinen voor voer- en vliegtuigen en ruimtes), de handelingen voor het bouwen en aanpassen van HS/LS-transformatorstations van 20 kV HSA voor navigatie en commerciële luchtvaart, verdeling van laagspanning en elektriciteitstoevoer specifiek voor vliegtuigen (400Hz, stopcontacten met groot vermogen).

Bij onze benadering voor het opstellen van de uitvoeringsdocumenten hoort ook technische ondersteuning aan onze teams op het terrein tijdens de volledige duur van de werkzaamheden.

Vanaf het aanbestedingsdossier maakt ons onderzoeksbureau deel uit van het team dat onze technische nota opstelt en stelt het oplossingen voor om het project technisch en economisch te optimaliseren.

We zetten ook onze deskundigheid in om onze klanten te helpen bij het bepalen van hun behoeftes en de harmonisering van de resultaten van het onderzoek via het opstellen van procedures voor positiebepaling van toestellen en een computer-aided grafische voorstelling voor openbare verlichting.